SeoWebg предлага услуга “Осигуряване качеството на софтуера Software Quality Assurance and Test Automation”. Услугата е необходима за улесняване на вашето търсене. Тестването на софтуера и проверкаа на компютърна програма (приложение) е от голямо значение за всеки, който създава продукт.
Software Quality Assurance and Test Automation дава обективна и независима гледна точка. Това позволява да се преценят рисковете преди пускането на създадения от вас софтуер на пазара. Тук ключова роля имат Quality assurance инженерите. Те са отговорни да сведат до минимум грешките в разработения софтуер. Нашите QA инженери откриват възможни недостатъци в бизнес-логиката на продукта, като тестват допустимите сценарии за неговото използване. Всичко това е крайно необходимо за успеха на един продукт.

Както знаем, ефективното управление на качеството допълва базата за качество, а това позволява да се реализират различни възможности. Безспорно тези възможности се създават с помощта на материалната база и човешкият фактор. Следва да отбележим, че е невъзможно да се произвеждат продукти само с оборудване и материали. Преди всичко в създаването на един качествен продукт е необходимо да се организира ефективен работен процес, както и да се установи управление. Квалифицираният и мотивираният персонал, съвременната материална база, модерната технология са все актори, които определят необходимата основа за осигуряването на качеството на продукта.
Държим да подчертаем, че SeoWebg има дългогодишен опит в IT сферата.

Една от главните ни задачи е да осигурим максимален комфорт на нашите клиенти. Предлагаме и други услуги, които покриват почти целия IT спектър, а на вас предоставяме правото да изберете това, което ви трябва като разгледате нашия сайт и се свържете с нашите специалисти.